Գրառումներ՝ Մարտ 4, 2018


Մարտի 4 Օրվա խորհուրդ
Մարտ 4, 2018

Տերը մեզնից յուրաքանչյուրին դիտարկում է իբրև մի տնտես, որից նախևառաջ պահանջելու է մեր մտքի, հոգու և մարմնի կառավարումը: Մեզ տրված տնտեսությունը և այն ազատորեն տնօրինելու իշխանությունը պետք է գործածենք ոչ ...