Ուխտի օրեր


Ա. Ոսկեվազի Սբ. Հովհաննես եկղ. Ուխտի օր «Ծնունդն Սբ. Հովհաննու Կարապետին» Հունվարի 14

Բ. Մաստարայի Սբ. Հովհաննես եկղ. Ուխտի օր «Ծնունդն Սբ. Հովհաննու Կարապետին» Հունվարի 14

Գ. Աշտարակի Սբ. Սարգիս «Սբ. Սարգիս զորավարի և նրա որդի Մարտիրոսի» Հունվարի 23

Դ. Ուշիի Սբ. Սարգիս Հունվարի 23

Ե. Ուշիի Սբ. Սարգիս «Զատիկ»

Զ.Օշականի Քառասուն մանկանց եկղ. «Զատիկ» Մարտի 27

Է. Մուղնու Սբ. Գևորգ վանք «Շուրիշկանի Ավետարան» ուխտի օր Ապրիլի 3

Ը. Արայի լեռ Վարվառայի քարայր մատուռ «Համբարձումն քրիստոսի» Մայիսի 5

Թ. Լուսագյուղի Վիրիվանք Համբարձման հաջորդ կիրակին «Երկրորդ Ծաղկազարդ» Մայիսի 8

Ժ. Ապարանի Սբ. Խաչ եկղ. ուխտի օր «Նավակատիք, վերաօծման օր» Մայիսի 25

ԺԱ. Փարպիի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկղ. «Ելն ի Վիրապեն» Մայիսի 28­

ԺԲ. Չքնաղի Սբ. Ստեփանոս եկղ. ուխտի օր Հունիսի 20

ԺԳ. Օշականի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի «Թարգմանչած տօն» Հունիսի 16

ԺԴ. Օհանավաքի Ուխտի օր «Պայծառակերպությունն Քրիստոսի» Վարդավառ Հուլիսի 3

ԺԵ. Եղնիկի Սբ. Նշան եկղ. ուխտի օր «Պայծառակերպությունն Քրիստոսի» Վարդավառ Հուլիսի 3

ԺԶ. Սաղմոսավանքի ուխտի օր Օգոստոսի 5

ԺԷ. Տեղերի Սբ. Աստվածածին եկղ. ուխտի օր «Աստվածամոր վերափոխումն» Օգոստոսի 14

ԺԸ. Մռավյանի Սբ. Աստվածածին եկղ. ուխտի օր «Աստվածամոր վերափոխումն» Օգոստոսի 14

ԺԹ.Ամբերդի Սբ. Աստվածածին եկղ. ուխտի օր «Աստվածամոր վերափոխումն» Օգոստոսի 14

Ի. Թալինի Սբ. Աստվածածին եկղ. ««Աստվածամոր վերափոխումն»» ուխտի օր Օգոստոսի 14

ԻԱ. Ավանի Սբ. Աստվածածին եկղ. ուխտի օր «Ծնունդն Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի» Սեպտեմբերի 8

ԻԲ. Աշտարակի Սբ. Մարիանե եկղ. ուխտի օր «Սբ. Փեփրոնի, Մարիանայի և Շուշանիկի» տօն Սեպտեմբերի 20

ԻԳ. Սարալանջի Սբ. Աստվածածին եկղ. Սեպտեմբերի 21

ԻԴ. Մուղնու Սբ Գևորգ վանք ուխտի օր «Սբ. Գևորգ Զորավարի, Ադոկտոսի և Ռոմանոս երգեցողի» Սեպտեմբերի 24

ԻԵ. Կոշի Սբ. Գևորգ եկղ. ուխտի օր «Սբ. Գևորգ Զորավարի, Ադոկտոսի և Ռոմանոս երգեցողի» Սեպտեմբերի 24

ԻԶ.Գառնահովիտի Սբ. Գևորգ եկղ. ուխտի օր «Սբ. Գևորգ Զորավարի, Ադոկտոսի և Ռոմանոս երգեցողի» Սեպտեմբերի 24

ԻԷ. Ագարակի Սբ. Աստվածածին եկղ. «եկղ. նավակատիք» ուխտի օր Հոկտեմբերի 4

ԻԸ.Ղազարավանի Սբ. Նարեկ եկղ. «Սրբոց-Թարգմանչաց տօն» Հոկտեմբերի 8

ԻԹ. Օշականի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի «Սրբոց Թարգմանչած տօն» Հոկտեմբերի 8

Լ. Ապարանի Սբ. Աստվածածին եկղ. ուխտի օր Հոկտեմբերի 13

ԼԱ.Քուչակի Սբ. Աստվածածին եկղ. «Գյուտ Սբ. Խաչի» Հոկտեմբերի 23

ԼԲ. Արայի լեռ Վարվառայի քարայր մատուռ. Հոկտեմբերի 31

ԼԳ. Արուճի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկղ. «Զինվորի մատաղ» ուխտի օր Նոյեմբերի 14

ԼԴ.Կարբիի Սբ. Աստվածածին եկղ. ուխտի օր Նոյեմբեր

ԼԵ.Աշնակի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ մատուռ «նավակատիք» ուխտի օր Դեկտեմբերի 22

ԼԶ. Մաստարայի Սբ. Ստեփանոս նախավկա եկղ. Ուխտի օր «Տօն Սբ. Ստեփանոս նախավկայի և առաջին մարտիրոսի»Դեկտեմբերի 26