Հրատարակչական


 

Նոր հրատարակութիւններ

Layout 1 2-3

Կազմեցին՝ Մկրտիչ եպս. Պռօշեան, Գէորգ Մադոյեան

Աշխարհաբար փոխադրութիւնը՝ Արշակ Մադոյեան, Գէորգ Մադոյեան

Գր­քոյ­կում զետեղո­ւած են ­Սուրբ Յովհաննէս Մկրտչի և իր նշխարների մասին պատմութիւնները, Սրբին ձօնուած շա­րա­կա­ններ եւ մի աղօթք։

Պահապան և բարեխօս սրբեր

Կազմեցին՝ Գէորգ եպս. Սարոյեան, Գէորգ Մադոյեան

Աշխարհաբար փոխադրութիւնը՝ Արշակ Մադոյեան, Գէորգ Մադոյեան

Գրքոյկում ներկայացուած են Քրիստոսի զօրական Սուրբ Գէորգ Զօրավարի վկայաբանութիւնը, կանոնական շարականը, Ներսէս Շնորհալու պարականոնը և մի տաղ։

Ararat1

Ararat3

Ուշագրաւ հատուածներ

[Քսիսութրոսը] (Նոյը) հարցրեց, թէ դէպի ո՞ւր պիտի նաւարկի, և [Կրովն] պատասխան տուեց, թէ՝ աստուածների մօտ՝ [Արարատի երկիրը]

Եւսեբիոսի Ժամանակագրութիւն պատմական, էջ 35։

Տապանը կանգ առաւ լեռներում Արարատեան

Ծննդ. Ը. 4, Յոբելենից Ե. 28։

Պաշտամունքի առաջին սեղանը հիմնուել է Հայքում

Ծննդ. Ը. 20, Յոբելենից. Զ. 1։

Խաղողի առաջին այգին տնկուեց Հայքում

Ծննդ. Թ. 20, Յոբելենից. Է. 1։

Ջրհեղեղից յետոյ առաջին քաղաքները կառուցուեցին Արարատեան լեռներից մէկի՝ Լուբարի ստորոտին

Յոբելենից, Է. 14-16։

Լեզուները խառնուեցին Բաբէլոնում, ուստի ջրհեղեղից յետոյ Հայքում մնացածները պահեցին նախնի լեզուն

Ծննդ. ԺԱ. 7, Յոբելենից, Ժ. 22։

Եւ Նոյը ննջեց իր հայրերի հետ եւ յուղարկաւորուեց Լուբար լեռան վրայ՝ Արարատի երկրում

Յոբելենից, Ժ. 15։

17857515_454077858258389_350114930_n