ԵՐԵԿՈՅԱՆ ԱՂՈԹՔ


download

Գոհանում եմ Քեզանից, Տե՛ր իմ
եւ Աստվա՛ծ իմ, օրհնում ու
փառավորում Քո սուրբ անունը, որ պահպանեցիր Քո անարժան
ու մեղավոր ծառային այս ցերեկ եւ խաղաղությամբ
հասցրիր երեկոյան ժամին։
Այժմ խնդրում եմ, որ Դու Քո
ամենազոր աջով կնքես Քո
ծառայի տեղն ու հարկը, ելքն ու
մուտքը, որ ննջեմ ապահով ու
աներկյուղ, խաղաղությամբ եւ
առանց փորձանքների։
ԱՄԵՆ։