ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԵՒ ՊԱՏՐԻԱՐՔ


7be40d5f74d26587ce705e6115e0e3b4.3d580b45cf701c899c53c81b026e4ef921747

ՏԵՂԵՐ

Արքեպիսկոպոս և Պատրիարքը ձեռնադրությամբ և օծումով եպիսկոպոսներ են, սակայն վարչականորեն տարբեր իրավասություններ ունեն։ Արք կամ Արհի նշանակում է մեծ, այսինքն՝ այն եպիսկոպոսը, ով իր վարչական իրավասությանը ենթակա ունի մեկ կամ ավելի եպիսկոպոսներ։ Ներկայում արքությունը վերածվել է պարզ տիտղոսի, որը տրվում է Կաթողիկոսի կողմից հատուկ կոնդակով։ Պատրիարք հունարեն բառ է և նշանակում է Հայրապետ։ Հայ Եկեղեցում պատրիարք են կոչվում Երուսաղեմի, Կ․Պոլսի հայոց նվիրապետական աթոռները գլխավորող արքեպիսկոպոսները։